• اصفهان- خیابان وحید – ابتدای محتشم کاشانی – جنب بانک سپه
  • 03136252573- 03136274484 - 09217009530

تعرفه‌های نظام‌پزشکی عمومی و خانه‌کارگر عمومی

 

 

 

عمومی (ازاد و خانه کارگر)

 

1.1

 

1.2

 

1.3

 

1.4

 

1.5

 

1.6 1.7

 

1.8