• اصفهان- خیابان وحید – ابتدای محتشم کاشانی – جنب بانک سپه
  • 03136252573- 03136274484 - 09217009530

تعرفه‌های نظام‌پزشکی متخصص و خانه‌کارگر متخصص

2.1

2.2

 

2.3

 

2.4

 

2.5

 

متخصص (ازاد و خانه کارگر(

 

2.6

 

2.7

 

2.8