• اصفهان- خیابان وحید – ابتدای محتشم کاشانی – جنب بانک سپه
  • 03136252573- 03136274484 - 09217009530

تعرفه های نظام پزشکی عمومی و آزاد عمومی دندانپزشکی محتشم 1396

تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی آزاد عمومی اطفال
پالپاتومی  دندان شیری 97,000 87,300
پالپکتومی شیری 121,000 108,900
روکش استیل (SS Crown) 190,000 171,000
استریپینگ دندان 48,500 43,650
فیشور سیلانت 97,000 87,300
پلاک فضا نگهدارنده متحرک 290,000 261,000
پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه 390,000 351,000
پلاک فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه 390,000 351,000
کشیدن شیری قدامی 40,000 36,000
کشیدن شیری خلفی 50,000 45,000
فلوراید تراپی (2 فک) 97,000 87,300
ترمیم با آمالگام یک سطحی 100,000 90,000
ترمیم با آمالگام دو سطحی 130,000 117,000
ترمیم با آمالگام سه سطحی 150,000 135,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی 135,000 121,500
ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی 160,000 144,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی 200,000 180,000
آمالگام بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C) 152,000 136,800
كامپوزيت بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C) 172,000 154,800
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی آزاد عمومی ترمیمی با آمالگام
ترمیم با آمالگام یک سطحی 100,000 90,000
ترمیم با آمالگام دو سطحی 130,000 117,000
ترمیم با آمالگام سه سطحی 150,000 135,000
پین داخل کانال 43,000 38,700
پین داخل عاج 28,000 25,200
کف بندی با گلاس آینومر 46,000 41,400
MTA 110,000 99,000
درآوردن پین شکسته داخل کانال 57,000 51,300
کاسپ کاور آمالگام 20,000 18,000
کاسپ کاور کامپوزیت 24,000 21,600
ونیر پرسلن هر واحد (پرسلن لامینت) 638,000 574,200
بیلداپ  آمالگام 152,000 136,800
بیلداپ  آمالگام همراه با پین 195,000 175,500
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی آزاد عمومی ترمیم با کامپوزیت
ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی 135,000 121,500
ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی 160,000 144,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی 200,000 180,000
ونیر کامپوزیت 220,000 198,000
فایبر پست 55,000 49,500
بیلداپ کامپوزیت 172,000 154,800
بیلداپ کامپوزیت با پين 215,000 193,500
لامینیت پرسلن هر دندان 638,000 574,200
اصلاح طرح لبخند هر دندان بین 600/000 تا 1/200/000 تومان
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی آزاد عمومی درمان ریشه
پالپوتومی  اورژانس 97,000 87,300
عصب کشی تک کاناله 150,000 135,000
عصب کشی دو کاناله 232,000 208,800
عصب کشی سه کاناله 337,000 303,300
عصب کشی چهار کاناله 392,000 352,800
عصب کشی مجدد تک  کانال  (کلسیفه) 222,000 199,800
عصب کشی مجدد دو  کانال  (کلسیفه) 307,000 276,300
عصب کشی مجدد سه  کانال  (کلسیفه) 392,000 352,800
عصب کشی مجدد چهار کانال  (کلسیفه) 457,000 411,300
اپکسیفکشن 1 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 132,000 118,800
اپکسیفکشن 2 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 203,500 183,150
اپکسیفیکشن 3 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 269,000 242,100
رزکسیون ریشه دندانهای 1-2 هر کدام 250,000 225,000
رزکسیون ریشه دندانهای 3-4-5 هر کدام 280,000 252,000
رزکسیون ریشه دندانهای 6-7 هر کدام 475,000 427,500
اپکسوژنزیس هر دندان (هزینه ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 165,000 148,500
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی آزاد عمومی
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان 150,000 135,000 پروتز
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان 300,000 270,000
اضافه کردن هر دندان به پارسیل اکریلی 43,000 38,700
پلاک کروم کبالت هر فک 950,000 855,000
نیم دست دندان مصنوعی 830,000 747,000
دست دندان مصنوعی کامل 1,560,000 1,404,000
ریبیس هر فك 250,000 225,000
تعمیر پروتز شکسته 86,500 77,850
ریلاین هر فک 170,000 153,000
نایت گارد هر فک 190,000 171,000
هر واحد روکش PFM 450,000 405,000
مریلند 410,000 369,000
پست ریختگی هر واحد 150,000 135,000
چسباندن روکش قدیمی 48,000 43,200
درآوردن روکش یا بریج هر پایه 72,000 64,800
اینله وآنله 350,000 315,000
قطع کردن روکش هر واحد 60,000 54,000
لامینیت پرسلن 638,000 574,200
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی آزاد عمومی
کشیدن دندان قدامی (غیر کانین)(دندانهای یک و دو) 50,000 351,000 جراحی
کشیدن دندان دائمی خلفی یا کانین ( دندان 3) 59,500 36,000
کشیدن دندان دائمی عقل یا ریشه های باقیمانده معمولی 75,000 45,000
کشیدن دندان نهفته در نسج نرم 170,000 87,300
کشیدن دندان نهفته در نسج سخت 355,000 90,000
آلئوپلاستی 1/4 دهان 250,000 117,000
درناژ داخل دهانی (درناژ آبسه) 55,000 135,000
فرنکتومی 1,600,000 121,500
جراحی تومور های کوچک داخل استخوان 355,000 144,000
جراحی تومور های نسج نرم 150,000 180,000
عمیق کردن وستیبول 1/4 دهان 290,000 136,800
جا انداختن در رفتگی مفصل 75,000 67,500
سیم بندی دندان با آرچ بار 300,000 270,000
درای ساکت 41,000 36,900
خارج کردن تکه شکسته 24,000 117,000
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی آزاد عمومی
ویزیت 23,000 20,700 ويزيت
رادیو گرافی پری اپیکال 18,000 16,200
رادیو گرافی بایت وینگ 20,000 18,000
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی آزاد عمومی
جراحی افزایش طول تاج (CL) 176,000 158,400 جراحي لثه = پريو
جرم گیری وبروساژ  يك  فک 102,000 91,800
جرم گیری وبروساژ دو  فک 170,000 153,000
بروساژ هر فک 29,000 26,100
بروساژ دو فک 580,000 522,000
ژنژيوکتومي نيم فک 260,000 234,000
فلپ نيم فک 290,000 261,000
ایمپلنت 1/900/000
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی عمومی آزاد عمومی ارتودنسي
پلاك ارتودنسي هر فك 570,000 513,000
دستگاه ارتودنسي با پيچ ارتودنسي هر فك 770,000 693,000
دستگاه عادت شكن 320,000 288,000
ارتودنسي ثابت دو فک 2,700,000 2,430,000
ارتودنسي ثابت يك فك 1,900,000 1,710,000