• اصفهان- خیابان وحید – ابتدای محتشم کاشانی – جنب بانک سپه
  • 03136252573- 03136274484 - 09217009530

تعرفه های نظام پزشکی متخصص و آزاد متخصص دندانپزشکی محتشم 1396

تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص آزاد متخصص اطفال
پالپاتومی  دندان شیری 136,000 122,400
پالپکتومی شیری 174,000 156,600
روکش استیل (SS Crown) 280,000 252,000
استریپینگ دندان 64,000 57,600
فیشور سیلانت 145,000 130,500
پلاک فضا نگهدارنده متحرک 430,000 387,000
پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه 490,000 441,000
پلاک فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه 580,000 522,000
کشیدن شیری قدامی 55,000 49,500
کشیدن شیری خلفی 68,000 61,200
فلوراید تراپی (2 فک) 145,000 130,500
ترمیم با آمالگام یک سطحی 150,000 135,000
ترمیم با آمالگام دو سطحی 195,000 175,500
ترمیم با آمالگام سه سطحی 225,000 202,500
ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی 200,000 180,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی 240,000 216,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی 280,000 252,000
آمالگام بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C) 247,000 222,300
كامپوزيت بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C) 282,000 253,800
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص آزاد متخصص ترمیمی با آمالگام
ترمیم با آمالگام یک سطحی 150,000 135,000
ترمیم با آمالگام دو سطحی 195,000 175,500
ترمیم با آمالگام سه سطحی 225,000 202,500
پین داخل کانال 43,000 38,700
پین داخل عاج 28,000 25,200
کف بندی با گلاس آینومر 59,000 53,100
MTA 158,000 142,200
درآوردن پین شکسته داخل کانال 80,000 72,000
کاسپ کاور آمالگام 30,000 27,000
کاسپ کاور کامپوزیت 37,500 33,750
ونیر پرسلن هر واحد (پرسلن لامینت) 924,000 831,600
بیلداپ  آمالگام 247,000 222,300
بیلداپ  آمالگام همراه با پین 290,000 261,000
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص آزاد متخصص ترمیم با کامپوزیت
ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی 200,000 180,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی 240,000 216,000
ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی 280,000 252,000
ونیر کامپوزیت 330,000 297,000
فایبر پست 77,000 69,300
بیلداپ کامپوزیت 282,000 253,800
بیلداپ کامپوزیت با پين 325,000 292,500
اسپيلنت يك فك با سیم (دندان هاي قدامي) 220,000 198,000
اسپيلنت دو فك با سیم (دندان هاي قدامي) 390,000 351,000
اسپیلنت کامپوزیت دندان های قدامی 370,000 333,000
بیلیچینگ هر فک (سفید کردن دندان های قدامی) در منزل 605,000 544,500
بیلیچینگ هر فک (سفید کردن دندان های قدامی) در كلينيك 770,000 693,000
بیلیچینگ تک دندان 110,000 99,000
لامینیت پرسلن هر دندان 924,000 831,600
اصلاح طرح لبخند هر دندان بین 600/000 تا 1/200/000 تومان
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص آزاد متخصص درمان ریشه
پالپوتومی  اورژانس 97,000 87,300
عصب کشی تک کاناله 232,000 208,800
عصب کشی دو کاناله 352,000 316,800
عصب کشی سه کاناله 512,000 460,800
عصب کشی چهار کاناله 597,000 537,300
عصب کشی مجدد تک  کانال  (کلسیفه) 327,000 294,300
عصب کشی مجدد دو  کانال  (کلسیفه) 482,000 433,800
عصب کشی مجدد سه  کانال  (کلسیفه) 597,000 537,300
عصب کشی مجدد چهار کانال  (کلسیفه) 692,000 622,800
اپکسیفکشن 1 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 187,000 168,300
اپکسیفکشن 2 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 308,000 277,200
اپکسیفیکشن 3 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 407,000 366,300
رزکسیون ریشه دندانهای 1-2 هر کدام 345,000 310,500
رزکسیون ریشه دندانهای 3-4-5 هر کدام 400,000 360,000
رزکسیون ریشه دندانهای 6-7 هر کدام 670,000 603,000
اپکسوژنزیس هر دندان (هزینه ترمیم جداگانه محاسبه می شود) 242,000 217,800
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص آزاد متخصص
پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان 230,000 207,000 پروتز
پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان 465,000 418,500
اضافه کردن هر دندان به پارسیل اکریلی 62,000 55,800
پلاک کروم کبالت هر فک 1,300,000 1,170,000
نیم دست دندان مصنوعی 1,190,000 1,071,000
دست دندان مصنوعی کامل 2,430,000 2,187,000
ریبیس هر فك 370,000 333,000
تعمیر پروتز شکسته 125,000 112,500
ریلاین هر فک 260,000 234,000
نایت گارد هر فک 280,000 252,000
هر واحد روکش PFM 625,000 562,500
مریلند 6,150,000 5,535,000
پست ریختگی هر واحد 216,000 194,400
چسباندن روکش قدیمی 65,000 58,500
درآوردن روکش یا بریج هر پایه 73,000 65,700
اینله وآنله 530,000 477,000
قطع کردن روکش هر واحد 85,000 76,500
روکش تمام سرامیک 1,045,000 940,500
دندان مصنوعی ایووکلار (هزینه مازاد بر دندان مصنوعی کامل) 250,000 225,000
سافت لاينر 137,500 123,750
لامینیت پرسلن 924,000 831,600
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص آزاد متخصص
کشیدن دندان قدامی (غیر کانین)(دندانهای یک و دو) 800,000 720,000 جراحی
کشیدن دندان دائمی خلفی یا کانین ( دندان 3) 90,000 81,000
کشیدن دندان دائمی عقل یا ریشه های باقیمانده معمولی 119,000 107,100
کشیدن دندان نهفته در نسج نرم 248,000 223,200
کشیدن دندان نهفته در نسج سخت 530,000 477,000
آلئوپلاستی 1/4 دهان 370,000 333,000
درناژ داخل دهانی (درناژ آبسه) 85,000 76,500
فرنکتومی 240,000 216,000
جراحی تومور های کوچک داخل استخوان 540,000 486,000
جراحی تومور های نسج نرم 355,000 319,500
عمیق کردن وستیبول 1/4 دهان 4,400,000 3,960,000
درمان شکستگی فک به روش جراحی باز 5,900,000 5,310,000
جا انداختن در رفتگی مفصل 110,000 99,000
استئوتومی 590,000 531,000
سیم بندی دندان با آرچ بار 430,000 387,000
درای ساکت 61,000 54,900
خارج کردن تکه شکسته 37,000 33,300
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص آزاد متخصص
ویزیت 36,000 32,400 ويزيت
رادیو گرافی پری اپیکال 18,000 16,200
رادیو گرافی بایت وینگ 20,000 18,000
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص آزاد متخصص
جراحی افزایش طول تاج (CL) 275,000 247,500 جراحي لثه = پريو
جرم گیری وبروساژ  يك  فک 135,000 121,500
جرم گیری وبروساژ دو  فک 225,000 202,500
بروساژ هر فک 42,000 37,800
بروساژ دو فک 84,000 75,600
ژنژيوکتومي نيم فک 390,000 351,000
فلپ نيم فک 500,000 450,000
پيوند لثه توسط متخصص 460,000 414,000
جراحي C.S.F 2,200,000 1,980,000
ایمپلنت 1/900/000
تعرفه های نظام پزشکی و آزاد  دندانپزشکی محتشم 1396 کل مبالغ با 10 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد
خدمت                             (کل مبالغ به تومان می باشد) نظام پزشکی متخصص آزاد متخصص ارتودنسي
پلاك ارتودنسي هر فك 830,000 747,000
دستگاه ارتودنسي با پيچ ارتودنسي هر فك 1,100,000 990,000
دستگاه عادت شكن 490,000 441,000
ارتودنسي ثابت دو فک 5,200,000 4,680,000
ارتودنسي ثابت يك فك .................................. 3,600,000
پلاک ریتینر ارتودنسی (نگهدارنده ثابت پس از درمان) .................................. 200,000
تعمير پلاك ارتودنسي .................................. 125,000
پلاك هايراكس .................................. 1,080,000
پلاک فانکشنال .................................. 1,600,000
تك باند .................................. 30,000