سازمان‌های طرف قراردادکلینیک سروش

نام سازمان

ردیف

خدمات درمانی نیروهای مسلح

1

شرکت سپاهان باتری

2

خانه کارگر

3

ذوب آهن شاغل

4

فولاد مبارکه

5

گیتی پسند

6

بانک (ملی ملت تجارت سپه صادرات كشاورزي،رفاه)

7

بیمه ایران (دخانیات قطران ایران مکمل سازمان زندان ها- دادگسترینسوز آذر-تعاوني ذوب)

8

بیمه سینا (دانشگاه پیام نور مواد اولیه صنایع شیمیاییآب و فاضلاب هتل کوثرهتل عباسی)

9

بیمه دانا

10

بیمه کوثر

11

بیمه سلامت (خدمات درمانی)

12

بیمه پاسارگاد

13

بیمه پارسیان

14

بیمه آتیه سازان

15

آزمونه فولاد

16

ايران ذوب

17

بيمه ملت

18

بيمه نوين

19

فهرست
Call Now Buttonتماس