لیست دندانپزشکان عمومی کلینیک سروش

ردیف

نام پزشک

شیفت صبح

شیفت عصر

1

دکترمجیدرفیعیان

شنبه- یکشنبه – سه شنبه

سه شنبه

2

دکترامیررضارفیعیان

یکشنبه – چهارشنبه

———-

3

دکترالهام حاتمی

شنبه-یکشنبه- سه شنبه

———-

4

دکتر مسعود قاسمی

جمعه

دوشنبه- پنجشنبه

5

دکتر محمدرضاخامه

———-

سه شنبه

6

دكتر ميمنت مولايي

دوشنبه – چهارشنبه

———-

7

دکترسینا شفا

شنبه-يكشنبه- دوشنبه

سه شنبه – چهارشنبه

شنبه- دوشنبه-چهارشنبه

8

دکترمجید صدیقی

همه روزه

یکشنبه – سه شنبه

9

دکترنادر مسعودی

———-

شنبه – دوشنبه – سه شنبه – چهارشنبه

10

دکتر صادق محب رسول

دوشنبه – پنجشنبه

———

فهرست
Call Now Buttonتماس