لیست دندانپزشکان عمومی کلینیک محتشم

ردیف

نام پزشک

شیفت صبح

شیفت عصر

1

شهرام ایرجی

شنبه- یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه پنج شنبه

شنبه- – دوشنبه- چهارشنبه

2

مژده کیماسی

یکشنبه-چهارشنبه

یکشنبه- چهارشنبه

3

هانی کوپایی

شنبه-چهارشنبه

4

الهام صادقی

شنبه

یکشنبه-پنجشنبه- جمعه

شنبه-یکشنبه

پنج شنبه

5

الهام حاتمی

دوشنبه- چهارشنبه

——————-

6

مجید رفیعیان

دوشنبه

——————-

7

آزاده حسن پور

سه شنبه-پنج شنبه

——————-

8

مهدی عباسی

سه شنبه

سه شنبه

9

نادر مسعودی

یکشنبه

——————

11

نسترن جنابی

——————

دوشنبه-چهارشنبه

12

خانم دكتر صفری

——————

سه شنبه

13

خانم دكتر دانش پور

——————

سه شنبه

14

خانم دكتر پدیدار

——————

پنج شنبه

فهرست
Call Now Buttonتماس